Türkiye İstatistik Kurumu, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2021

Sayı: 37310           03 Mayıs 2021           Saat: 10:00

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2021
Teknik bilgi için: Hatem ÇAYIRTEPEBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 23Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: hatem.cayirtepe@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr