Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomik Güven Endeksi, Nisan 2021

Sayı: 37511           29 Nisan 2021           Saat: 10:00

Ekonomik Güven Endeksi, Nisan 2021
Teknik bilgi için: SERDAL YOLCUBilgi talebi için: Bilgi Dağıtım Grubu
Telefon: +90 312 454 76 46Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: serdal.yolcu@tuik.gov.tre.posta: bilgi@tuik.gov.tr