Sanayi ve Hizmet Kuruluşları Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

AR-GE istatistikleri ekonomik büyüme ve verimlilik, bilim, sanayi ve sosyal politikalarla ilgilenen karar alıcılara politika belirlemelerinde vazgeçilmez bir araç olup, genel ekonomik istatistiklerin bir parçasıdır. Bilgiye dayalı ekonomiler AR-GE ve yenilik sistemine giderek daha fazla ilgi göstermektedir. Bu nedenle AR-GE istatistiklerini geliştirme ve daha ayrıntılı veri toplamak başta olmak üzere, çeşitli yönetim bilimsel öneri ve ilkeleri güçlendirme en başta gelen amaçlardandır. AR-GE çalışmaları ile ulusal ve uluslararası raporlarda kullanılmak üzere sektörler, sanayiler, bilimsel alanlar ve diğer sınıflandırma kategorilerinde AR-GE faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan insan gücü ve finansal kaynaklar ile yapılan harcamaların tespiti amaçlanmaktadır. AR-GE istatistikleri, OECD üyesi ülkelerin istatistik sisteminin bir parçası durumunda olup, OECD tarafından hazırlanan Frascati Kılavuzuna uygun olarak OECD üyesi olan ülkemizde de derlenmektedir. Frascati Kılavuzunda AR-GE verilerinin derlenmesi ve yorumlanması ile ilgili öneriler ve ilkeler yer almaktadır.

Yukarı