Mali ve Mali Olmayan Şirketler Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İstatistikleri

AR-GE istatistikleri ekonomik büyüme ve verimlilik, bilim, sanayi ve sosyal politikalarla ilgilenen karar alıcılara politika belirlemelerinde vazgeçilmez bir araç olup, genel ekonomik istatistiklerin bir parçasıdır. Bilgiye dayalı ekonomiler AR-GE ve yenilik sistemine giderek daha fazla ilgi göstermektedir. Bu nedenle AR-GE istatistiklerini geliştirme ve daha ayrıntılı veri toplamak başta olmak üzere, çeşitli yönetim bilimsel öneri ve ilkeleri güçlendirme en başta gelen amaçlardandır. AR-GE çalışmaları ile ulusal ve uluslararası raporlarda kullanılmak üzere sektörler, sanayiler, bilimsel alanlar ve diğer sınıflandırma kategorilerinde AR-GE faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan insan gücü ve finansal kaynaklar ile yapılan harcamaların tespiti amaçlanmaktadır. AR-GE istatistikleri, OECD üyesi ülkelerin istatistik sisteminin bir parçası durumunda olup, OECD tarafından hazırlanan Frascati Kılavuzuna uygun olarak OECD üyesi olan ülkemizde de derlenmektedir. Frascati Kılavuzunda AR-GE verilerinin derlenmesi ve yorumlanması ile ilgili öneriler ve ilkeler yer almaktadır.

Mali ve Mali Olmayan Şirketler Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İstatistikleri Araştırması 2017 yılına kadar Sanayi ve Hizmet Kuruluşları Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması adıyla yürütülmekteydi.

Yukarı