Veri Kılavuzu

CD’de yer alan mikro veriler kullanılarak, mikro veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Mikro veri setlerinde yer alan değişkenlerin tipi, uzunluğu, aldığı değerler (cevap seçenekleri) ve açıklaması hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için “kayıt deseni” başlığı altında yer alan bilgilerden yararlanabilirsiniz.

Mali ve Mali Olmayan Şirketler Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, Türkiye geneli sonuçlar vermektedir. Ancak ilgili mikro veri kullanılmak suretiyle cinsiyet kırılımında Araştırmacı Ar-Ge personeli, Toplam Ar-Ge personeli ve Toplam dahili Ar-Ge harcaması değişkenleri için İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Düzey’e göre sonuçlar elde etmek mümkündür.

Yukarı