Amaç

Ar-Ge istatistikleri ekonomik büyüme ve verimlilik, bilim, sanayi ve sosyal politikalarla ilgilenen karar alıcıların politika belirlemelerinde vazgeçilmez bir araç olup, genel ekonomik istatistiklerin bir parçasıdır. Bilgiye dayalı ekonomiler Ar-Ge ve yenilik sistemine giderek daha fazla ilgi göstermektedir. Ar-Ge istatistikleri ile ulusal ve uluslararası raporlarda kullanılmak üzere sektörler, bilimsel alanlar ve diğer sınıflandırma kategorilerinde Ar-Ge faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan insangücü ve finansal kaynaklar ile yapılan harcamaların tespiti amaçlanmaktadır.

Yukarı