Kapsam

Mali ve Mali Olmayan Şirketler Ar-Ge Faaliyetleri İstatistikleri çalışması kapsamına, Ar-Ge yaptığı bilinen veya tahmin edilen sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren tüm girişimler (KİT'ler dahil) dahildir. Buna göre araştırma kapsamı aşağıdakilerden oluşur:

  • Ar-Ge faaliyetinde bulunduğu bilinen girişimler ( önceki araştırmaların sonuçlarına göre)
  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren girişimler
  • Kamu Kurum / Kuruluşlarından Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak destek alan girişimler
  • 5746 sayılı kanun kapsamında dolaylı Ar-Ge desteklerinden yararlanan girişimler
  • Sanayi ve hizmet sektöründe ciro ve katma değere göre ayrı ayrı sıralı ilk 500 girişim
Yukarı