Tarihçe

Ar-Ge istatistikleri, 1960'lı yıllardan itibaren OECD üyesi ülkelerinin büyük kısmında düzenli olarak üretilmeye başlanmıştır. Türkiye'de ilk Ar-Ge araştırması TÜBİTAK-DİE ortak çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Bilim, Teknoloji ve Ar-Ge alanında Türkiye'de önemli bir eksikliği gideren ve bu konudaki politikaların değerlendirilmesi ve geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan bu araştırma; OECD tarafından hazırlanan "Araştırma ve Deneysel Geliştirme Taramaları İçin Önerilen Standart Uygulama- Frascati Kılavuzu"na uygun olarak Mayıs 1991-Mayıs 1992 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmadan sonra ilgili istatistikler TÜİK tarafından yıllık olarak üretilerek kamuoyunun kullanımına sunulmaktadır. 2017 yılından itibaren Ulusal Hesaplar Sistemine uygun olarak Mali ve Mali Olmayan Şirketler ifadesi kullanılmaya başlanmıştır.

Yukarı