Veri Derleme Yöntemi

Veriler doğrudan girişimlerden, web anketi yoluyla derlenmektedir. Verilerin web ortamında derlenmesi kapsamında, her girişime TÜİK tarafından bir kullanıcı adı ve şifre tahsis edilmiştir. Girişimler tarafından web ortamına girilen bilgiler önce TÜİK Bölge Müdürlükleri tarafından incelenir. Mikro düzeyde gerçekleştirilen kontrol ve tutarlılık analizleri sonrası, Merkez tarafından daha detaylı ve makro analizler yapılarak şüpheli kayıtlar için tekrar Bölge Müdürlüklerine dönüş yapılır ve veriye son hali verilir.

Yukarı