Sözleşme

  • Sunulan mikro veriler 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 13’te tanımlandığı şekilde çıkarılan ve 20/06/2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Resmî İstatistiklerde Veri Gizliliği ve Gizli Veri Güvenliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik“ esaslarına uygun olarak hazırlanmıştır.
  • Mikro veriler 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu Madde 14’te belirtildiği gibi, hiçbir şekilde üçüncü şahıslara verilemez ve çoğaltılamaz.
  • Mikro verinin kullanım esasları Veri Kılavuzu ile ilgili maddede belirtilmiştir.
  • Mikro veriler kullanılarak oluşturulan herhangi bir bilimsel yayında, Türkiye İstatistik Kurumu Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması kaynak olarak belirtilmek zorundadır.
  • Mikro veriler kullanılarak oluşturulan rapor, makale, yayın vb. çalışmaların bir kopyası, Türkiye İstatistik Kurumu Kütüphanesine de gönderilecektir.
  • Mikro veriler kullanılırken; çalışmanın amacı, kapsamı ve güvenilir tahmin boyutu dikkate alınmalıdır.
Yukarı