Aile Yapısı Araştırmasıİlki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 10 Haziran-08 Ağustos 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen Aile Yapısı Araştırması’nın ikincisi, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında üçüncüsü tekrarlanan Aile Yapısı Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında 1 Haziran-26 Eylül 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örnek büyüklüğü Türkiye toplam, İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) Düzey 1 (12 coğrafi bölge) ve üç büyük il (İstanbul, İzmir Ankara) bazında tahmin verebilecek şekilde 17 239 hane olarak tasarlanmıştır. Hanehalklarındaki 15 ve yukarı yaştaki 35 475 bireye anket uygulanmıştır. Bu CD'de, araştırmadan elde edilen cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, evlenme, çocuk bilgileri gibi fert özellikleri ile hanehalkının gelir grubu, konutun özellikleri gibi değişkenlere göre bireylerin aile ortamındaki yaşam biçimlerini ve bireylerin aile hayatına ilişkin değer yargılarını analiz edilmesini sağlayacak mikro veriler ve değişkenlere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Yukarı