Çocuk İşgücü Araştırması

Bu CD’de 2019 yılı Çocuk İşgücü Araştırması (IV. Çeyrek: Ekim-Aralık) mikro verilerinin yanı sıra, tablolaştırılmış özet sonuçlar, metodolojik bilgi ve CD'nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Çocuk İşgücü Araştırması Mikro Veri Setleri; haber bültenleri, istatistiksel tablolar ve veri tabanlarının yanı sıra kullanıcıların diğer istatistiksel çalışmaları yapabilmeleri amacıyla hazırlanmaktadır. Bu nedenle mikro veri setlerinde yer alan değişkenler genel olarak detaylı çapraz tablolar üretilmek amacıyla değil, ekonometrik modelleme çalışmaları veya veri madenciliği gibi analizlerde kullanılmak üzere kullanıcılar ile paylaşılmaktadır.

Çocuk İşgücü İstatistiklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye "Açıklamalar [156 KB] " dosyasından ulaşılabilir.

Yukarı