Dış Ticaret İstatistikleri

Dış ticaret istatistiklerinde normal ihracat ve ithalat, dahilde veya hariçte işleme rejimi kapsamında ithal ve ihraç edilen mallar, sınır ticareti, parasal olmayan altın ve finansal kiralama yoluyla ithal edilen mallar kapsanmaktadır. Özel Ticaret Sistemi uygulandığı için Gümrük antrepoları, serbest bölgeler, gümrüksüz satış mağazaları Türkiye’nin gümrük sınırları dışı olarak kabul edilmektedir. Bu alanlarla 3. ülkeler arasında yapılan ticaret istatistikler içinde yer almamaktadır.

Açıklanan istatistikler sadece mal ticaretini kapsamaktadır. Hizmet ticareti kapsam dışındadır.

Kapsanmayan işlemler: Yolcu beraberi eşya (bavul ticareti), transit ticaret, geçici ihracat ve ithalat, parasal altın ithalatı, tamir bakım gören mallar, parasal altın, operasyonel (adi) kiralama ve 100 ABD Doları altındaki işlemler istatistiklerde kapsanmamaktadır.

Coğrafi kapsam: Coğrafi kapsam, Gümrük sınırları ile örtüşmektedir. İstatistik bölgesi ise (serbest bölgeler ve antrepolar hariç olmak üzere) gümrük bölgesine eşittir.

Yukarı