Dış Ticaret İstatistikleri

Dış ticaret, uluslararası mal ve hizmet alışverişidir. Dış ticaret alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Dış ticaret istatistikleri Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki sınırı geçen mal ticaretini içerir, hizmet ihracatı ve ithalatı istatistiklerde kapsanmamaktadır. Dış ticaret istatistikleri ekonominin önemli göstergelerinden birisidir. Kamu kurum ve kuruluşları, iş çevreleri, akademik çevreler, uluslararası kuruluşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. İstatistiklerin kullanıldığı bu alanlar; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hesaplanan Türkiye’nin ödemeler dengesi bilançosu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH) ve girdi-çıktı tabloları, kalkınma planları, orta vadeli programlar ve yıllık programlardır. Ayrıca; akademik çevreler konuyla ilgili bilimsel çalışmalarda, özel sektör kuruluşları kendi faaliyet alanlarına giren ürünler konusunda istatistikleri kullanmaktadır. TÜİK tarafından üretilen ve yayımlanan dış ticaret istatistikleri tanım, kapsam ve metodolojik açılardan uluslararası standartlardadır.

Yukarı