Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması

Girişimlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım oranları ve bu teknolojilere entegrasyonlarının ölçülmesi amacıyla, Eurostat metodolojisi esas alınarak 2005 yılından bu yana Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi gerçekleştirilmektedir. Araştırmanın mikro verisi Veri Araştırma Merkezinde (VAM) kullanıcılara sunulmaktadır.

Yukarı