Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması

Bilişim teknolojileri ile ilgili istatistikler, bilgi toplumunda son yıllarda meydana gelen sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri anlamak, bu konuda uygulanan politikaları takip etmek ve piyasaların etkin çalışmasını sağlamak gibi nedenlerle büyük önem kazanmıştır.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) metodolojisine uygun olarak 2005 yılından bu yana Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması gerçekleştirilmektedir.

Bu araştırma ile aşağıdaki alanlarda veri derlenmektedir:

  • Bilişim teknolojileri ve bunların girişimlerde kullanımı, kullanımın önündeki engeller
  • İnternet ve diğer ağlar (İnternet kullanımı, genişbant bağlantı, web siteleri v.b.)
  • e-Ticaret
  • e-İş
  • e-Devlet uygulamaları ve bu alandaki gelişmeler
  • Girişimlerin bilişim teknolojilerine entegrasyonları ve bunun etkileri
  • Bilişim güvenliği
Yukarı