Tanım ve Kavramlar

Girişim: Birinci derecede karar alma özerkliğini kullanarak, mal veya hizmet üreten bir organizasyon biçimidir. Girişim bir veya birden fazla faaliyet yürütebilir. Girişim ve yasal birim arasındaki ilişki şu tanımla doğrudan ifade edilir: Bir girişim ya yasal birime ya da yasal birimlerin birleşimine karşılık gelmektedir.

Bilgisayar: Masaüstü bilgisayar, laptop, tablet, akıllı telefon (smartphone) bu çalışma kapsamında bilgisayar olarak değerlendirilmelidir. Yazarkasalar, POS cihazları ve bilgisayar kontrollü makineler bilgisayar kapsamında değildir.

Bilişim (ICT/IT) Uzmanları: Ana işi bilişim teknolojileri olan ve bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alan kişilerdir. Genel olarak; veritabanı, yazılım, bilişim destek gibi bir alanda profesyonel meslek sahipleri kastedilmektedir.

DSL: Telefon hatları üzerinden dijital veri transferi sunan teknolojinin genel adıdır. En yaygın kullanımı olan ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), standart bakır telefon telleri üzerinden daha fazla veriyi transfer edilmesine imkan vermek için geliştirilmiştir. Bunun yanında HDSL, SDSL ve VDSL hizmetleri de sunulmaktadır.

web: World Wide Web (kısaca WWW veya web), birbiriyle bağlantılı, İnternet üzerinde çalışan ve "www" ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan servistir.

Bulut Bilişim: Bilişim teknolojileri ve uygulamalarının (e-posta, yazılım, veri depolama ve işleme, işlem gücünün artırılması vb.), web tabanlı olarak, servis sağlayıcılar tarafından karşılanmasına dayalı modeldir. Diğer bir ifadeyle "Bulut Bilişim", bilişim teknolojilerinin girişimlere bir hizmet olarak İnternet üzerinden sunulmasıdır.

e-fatura: 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, satıcı ve alıcı arasındaki iletişiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği faturadır.

Elektronik Veri Alışverişi (EDI): Belirli bir şekilde yapılandırılmış bir format kullanarak, iki girişimin iş bilgilerini elektronik ortamda birbirlerine aktarmalarını sağlayan yazılımlardır. İş dünyasında kullanılan kâğıt belge değişiminin yerine geçmektedir.

e-ticaret: İşletmeler, haneler, kişiler, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşları arasında bilgisayar ağları üzerinden bir malın alışı veya satışının gerçekleşmesi olarak tanımlanmaktadır. e-posta ile alınan siparişler kapsam dışındadır.

Yukarı