Girişimlerde Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), OECD çevre istatistikleri çerçevesi kullanılarak 1990 yılından itibaren çevresel bilgi, 1998 yılından itibaren de çevresel istihdam, gelir ve harcama istatistiklerini üretmektedir.

Çevresel istihdam, gelir ve harcama istatistikleri üretiminde, özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tanım, kapsam ve sınıflamaları, uluslararası yönetmelikler (Avrupa Birliği Çevresel Hesaplar Yönetmeliği), ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Çevresel istihdam, gelir ve harcama istatistikleri kapsamında üretilen “Girişimlerde Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri”, anket yoluyla girişim merkezlerinden derlenmektedir. Bu ankette temel olarak girişimin çevresel faaliyet konuları, çevresel faaliyetlerde çalışan personel sayısı (çevresel istihdam), bu personellere yapılan ödemeler, çevre koruma faaliyeti kapsamında yaptığı cari ve yatırım harcamaları ile çevresel gelirler sorulmaktadır.


Yukarı