Hanehalkı Bütçe Anketi

2013 yılı Hanehalkı Bütçe Anketi yıllık mikro verilerinin yer aldığı bu CD, ham verileri, tablolaştırılmış özet sonuçları, metodolojik bilgi ve CD'nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir.
CD'de yer alan mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Hanehalkı bütçe anketi yıllık sonuçlarından Türkiye, kent ve kır tahminleri verilebilmektedir.

Yukarı