Hanehalkı Bütçe Araştırması Tüketim Harcamaları

Bu veri seti, Hanehalkı Bütçe Anketi'nin tüketim harcamasına ait üç yıllık birleştirilmiş mikro verileri, tablolaştırılmış özet sonuçları, metodolojik bilgi ve verinin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir.

Hanehalkı Bütçe Araştırması verilerinden bölge bazında tahmin üretmek üzere 2014, 2015 ve 2016 yıllarında araştırmanın uygulandığı örnek hanelerin tamamı birleştirilmiş; bu aşamada 2014 ve 2015 yıllarındaki harcama değerleri 2016 yılının ilgili ayındaki fiyatlarına çekilmiştir.

Yukarı