Hanehalkı Bütçe Araştırması Tüketim Harcamaları

Bu veri seti, Hanehalkı Bütçe Anketi'nin tüketim harcamasına ait üç yıllık birleştirilmiş mikro verileri, tablolaştırılmış özet sonuçları, metodolojik bilgi ve verinin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir. Hanehalkı Bütçe Araştırması verilerinden bölge bazında tahmin üretmek üzere 2016, 2017 ve 2018 yıllarında araştırmanın uygulandığı örnek hanelerin tamamı birleştirilmiş; bu aşamada 2016 ve 2017 yıllarındaki harcama değerleri 2018 yılının ilgili ayındaki fiyatlarına çekilmiştir.

Yukarı