Tanım ve Kavramlar

Hanehalkı
Kurumsal olmayan nüfus
Hanehalkı ferdi
Meslek
Eğitim
İşteki durum
İşsiz
İşgücüne dahil olmayanlar
Ev işleriyle meşgul
Emekli
Öğrenci
Engelli
Diğer
Taşınabilir bilgisayar (laptop, tablet)
Oyun konsolu
Avuçiçi bilgisayar (PDA)
İnternete bağlanabilen cep telefonu
WAP (Wireless Application Protocol/Kablosuz uygulama Protokolü)
GPRS (Genel Paket Radyo Servisi)
GPS (Global Konumlandırma Sistemi)
3G
Akıllı telefon (Smartphone)
ADSL
Uydunet
Fiber bağlantı
WiFi
ISDN (Entegre Servisler Dijital Ağı)
Akıllı Televizyon (Smart TV)
Hemen her gün
Haftada en az bir defa
Ayda en az bir defa
Ayda bir defadan az
Evde
İşyerinde (evde çalışanlar hariç)
Eğitim alınan yerde (okul, kurs vb)
Bir başka kişinin evinde
Diğer
İnternet üzerinden telefon ile görüşme / video görüşme (Voip/webcam)
Web siteleri aracılığıyla bilgi paylaşımı
Online haber, gazete ya da dergi okuma
Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama
Mal ve hizmet satışı (iş ile ilgili olmayan, açık artırma ile satış vb.)
İnternet bankacılığı
e-devlet kullanımı
Bilgi edinmek
Resmi formları/dokümanları indirmek
Form doldurma ve doldurulmuş form gönderme
e-ticaret
Gıda
Ev eşyası
İlaç
Bilgisayar ve diğer ek donanım
Yukarı