Özet Tablolar

Mikro veri seti kullanılarak yıllık sonuçların hesaplanmasında, Türkiye genelinin açıklanabilmesi için genişletilmiş katsayı dikkate alınmalıdır. Her hanenin ve her ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Temel değişkenlere yönelik tablo alınmak istendiğinde elde edilebilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur.

Ağırlıklandırma işleminin doğru yapılıp yapılmadığının kontrolü için özet tablolar kontrol edilebilir.

Yukarı