Hanehalkı Bilişim Teknolojileri

2013 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması mikro verilerinin yer aldığı bu CD, ham verileri, tablolaştırılmış özet sonuçları, metodolojik bilgi ve CD'nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir. CD'de yer alan mikro veriler kullanılarak, mikro veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının sonuçları, kent ve kır tahminlerinin yanısıra İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey için de verilebilmektedir.

2013 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının kapsamı ilk defa 06-15 yaş grubu çocukları da içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu araştırmada 6-15 yaş grubu genel olmak üzere, farklılıkları daha iyi gözlemleyebilmek için 06-10 ve 11-15 yaş grubu ayrımında bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanımı, kullanım sıklığı ve kullanım amaçları yanında medya ile ilişkileri de irdelenmiş olup, ilgili mikro veri de bu CD içerisinde yer almaktadır.

Yukarı