2004 yılı hanehalkı işgücü anketi yıllık sonuçlarının yer aldığı veri seti CD’si dört dönem toplamına ilişkin kümüle edilmiş verileri içermektedir. CD’de yer alan mikro veriler kullanılarak, değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Hanehalkı işgücü anketi yıllık sonuçları, kent ve kır tahminlerinin yanısıra Düzey 1 ve Düzey 2 düzeyinde de verilebilmektedir. Dolayısıyla, CD’de yer alan veriler kullanılarak yapılacak tüm çalışmalar bölge (Düzey 1 ve Düzey 2) düzeyinde de yapılabilir.

Yukarı