Coğrafi Kapsam: Türkiye genelinde her yerleşim yeri örnek seçimi için kapsama dahil edilmiştir.

Kentsel kesim: 20 001 ve daha fazla nüfuslu yerleşim yerleri KENT olarak tanımlanmıştır.

Kırsal kesim: 20 000 ve daha az nüfuslu yerleşim yerleri KIR olarak tanımlanmıştır.

Örnekleme Birimi: Hanehalkı İşgücü Anketinde örnekleme birimi "adres (konut)" dir.

Yukarı