Kayıt Sayısı (fert): 517 076

15+ Yaş Kişi Sayısı: 385 231

Anket Yapılan Hanehalkı Sayısı: 144 361

Yukarı