Hanehalkı
Kurumsal Olmayan Nüfus
Kurumsal Olmayan Çalışma Çağındaki Nüfus
İşgücü
İşgücüne Katılma Oranı
İstihdam
İşbaşında olanlar
İşbaşında olmayanlar
İstihdam Oranı
Eksik istihdam
İşsiz
İşsizlik Oranı
İşgücüne Dahil Olmayanlar
Yukarı