Veri setinin yıllık sonuçların hesaplanmasında kullanılan ağırlık katyası da bir değişken olarak yer almaktadır. Her ferdin ayrı bir ağırlık katsayısı mevcuttur. Özellikle işgücü değişkenlerine yönelik tablo alınmak istendiğinde elde edilebilecek sonuçların kitleyi ifade edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur.
Ağırlıklandırma işleminin doğru yapılıp yapılmadığını kontrolü için özet tablolar kontrol edilebilir.

1. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1.Düzeye göre işgücü durumu, 2011 [148 KB]
2. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1.Düzeye göre istihdam edilenlerin sektörel dağılımı, 2011 [149 KB]
3. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.Düzeye göre işgücü durumu, 2011 [150 KB]
4. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2.Düzeye göre istihdam edilenlerin sektörel dağılımı, 2011 [150 KB]

Yukarı