Hanehalkı İşgücü Araştırması

Bu CD’de 2014 yılı Hanehalkı İşgücü Araştırması yıllık mikro verilerinin yanısıra, tablolaştırılmış özet sonuçlar, metodolojik bilgi ve CD'nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. CD'de yer alan mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Hanehalkı İşgücü Araştırması yıllık sonuçları İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey ve 2. Düzey için verilebilmektedir.

Hanehalkı İşgücü Araştırmasında 2014 Şubat dönemiyle birlikte Avrupa Birliğine tam uyumun sağlanmasına yönelik yeni düzenlemelere geçilmiştir. Bu düzenlemelere göre anketin referans haftası ve işsizlik kriterinde iş arama süresi değişmiş, yeni nüfus projeksiyonu ve idari bölünüş temel alınmıştır. İşgücü istatistiklerinde yapılan değişikliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye "Açıklamalar" [143 KB] linkinden ulaşılabilir.

Yukarı