Veri Kılavuzu

Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri, 2016’ya ait verilerin yer aldığı bu mikro veri setinde aşağıdaki değişkenlere ait veriler yer almaktadır:

 • S2_32: Tavuk yumurtası (Adet)
 • S3_21: Etlik piliç (broiler) civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta (Adet)
 • S3_22: Üretilen broiler civcivi (Adet)
 • S3_41: Yumurtacı tavuk civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta (Adet)
 • S3_42: Üretilen yumurtacı tavuk civcivi (Adet)
 • S3_61: Hindi civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta (Adet)
 • S3_62: Üretilen hindi civcivi (Adet)
 • S3_71: Bıldırcın civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta (Adet)
 • S3_72: Üretilen bıldırcın civcivi (Adet)
 • S4_11: Kesilen etlik piliç (Broiler) (Adet)
 • S4_21: Kesilen çıkma+damızlıklar (Adet)
 • (S4_11+S4_21): Kesilen tavuk (Adet)
 • S4_12: Etlik piliç (Broiler) eti (Kg)
 • S4_22: Çıkma ve damızlık eti (Kg)
 • (S4_12+S4_22): Tavuk eti (Kg)
 • S4_31: Kesilen hindi (Adet)
 • S4_32: Hindi eti (Kg)
 • S4_41: Kesilen bıldırcın (Adet)
 • S4_42: Bıldırcın eti (Kg)
Yukarı