Amaç

Ülkemizin ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri belirlemek, tarımsal ekonomiyi oluşturan sektörlerden kümes hayvancılığı işletmelerinin durumlarını izlemek için gerekli veri setlerini oluşturmak, karar organlarının alacağı ekonomik ve sosyal tedbirlere ışık tutacak bilgileri elde etmek, ülkemiz kümes hayvancılığı politikasının belirlenmesi için çeşitli araştırmalara veri hazırlamak ve sektörün milli gelire katkısını belirlemek için Avrupa Birliği hayvansal üretim mevzuatlarına uyumlu veri derlemektir.

Yukarı