Kapsam

Kümes hayvancılığı ve yumurta üretim istatistikleri aylık anketi sadece ticari olarak faaliyet gösteren kanatlı işletmelerine uygulanmaktadır. Anket, başka işletmeler için sözleşmeli olarak fason üretim gerçekleştiren etçi piliç ve etlik hindi işletmeleri haricindeki aşağıda listelenen tüm kanatlı işletmelerine uygulanır. Anket kapsamına hane halkı yetiştiriciliği şeklindeki köy tavukçuluğu dahil değildir.

1. Etçi piliç
2. Yumurtacı tavuk
3. Damızlık etçi tavuk
4. Damızlık yumurtacı tavuk
5. Kuluçkahane
6. Kesimhane
7. Hindi-bıldırcın-ördek yetiştiriciliği

Yukarı