Tarihçe

Aylık tavuk yumurtası üretimi, kesilen tavuk sayısı ve üretilen tavuk eti miktarı bilgileri ilk kez 2010 yılı Aralık ayında haber bülteni ile yayımlanmaya başlanmış ve 2010 yılı Ocak-Ekim ayları arasındaki bilgiler kapsanmıştır. Aylık kesilen hindi sayısı ve üretilen hindi eti miktarı bilgileri ise 2013 yılından itibaren aylık olarak 2012 yılı bilgilerini de kapsayacak şekilde yayımlanmaya başlamıştır.

Etçi tavuk civcivi üretmek için kuluçkaya basılan yumurta sayısı ve kuluçkadan çıkan etçi tavuk civcivi sayısı ile yumurtacı tavuk civcivi üretmek için kuluçkaya basılan yumurta ve üretilen ticari yumurtacı tavuk civcivi sayıları ise 2014 yılından itibaren aylık olarak 2013 yılı bilgilerini de kapsayacak şekilde yayımlanmaktadır.

Kuluçka makinesine basılan hindi yumurtası sayısı, Kullanım için ayrılan hindi civcivi sayısı ve bıldırcına ait veriler 2016 yılı Mart ayından itibaren yayımlanmaya başlanmıştır.

Yukarı