Değişkenler

 • Tavuk yumurtası
 • Kesilen tavuk
 • Tavuk eti
 • Kesilen hindi
 • Hindi eti
 • Kesilen bıldırcın
 • Bıldırcın eti
 • Etlik piliç (broiler) civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta
 • Üretilen broiler civcivi
 • Yumurtacı tavuk civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta
 • Üretilen yumurtacı tavuk civcivi
 • Hindi civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta
 • Üretilen hindi civcivi
 • Bıldırcın civcivi üretimi için kuluçkaya basılan yumurta
 • Üretilen bıldırcın civcivi
Yukarı