Veri Derleme Yöntemi

Çalışma kapsamındaki her işletmeye TÜİK tarafından bir kullanıcı adı ve şifre tahsis edilmiştir. İşletmeler kendilerine verilen bu şifreler ile TÜİK tarafından oluşturulan veri giriş sistemine her ay web üzerinden elektronik ortamda bilgilerini girerler.

Aylık periyotlar halinde işletmeler tarafından web ortamına girilen bilgiler önce TÜİK Bölge Müdürlüklerimiz tarafından incelenir. Yapılan kontrol ve tutarlılık analizlerinden sonra veriler veri madenciliği sürecine girmektedir. Bölge Müdürlükleri tarafından veri madenciliği sürecinde kapsamlı olarak makro ve mikro düzeyde analizi yapılmış ve son halini almış veriler merkeze gönderilir.

Merkezde Tarımsal Üretim İstatistikleri Grubu tarafından tekrar kontrol edilen veriler yapılan analiz ve incelemelerden sonra yayına hazır hale getirilir. Verilerin kaydedilme zamanı ilgili ayı takip eden aydır.

Yukarı