Kümes Hayvancılığı Üretimi

Kümes hayvancılığı üretim istatistikleri Avrupa Birliğine uyum süreci kapsamında 2010 yılından itibaren aylık bazda derlenmektedir. Ülkemizin ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri belirlemek, tarımsal ekonomiyi oluşturan sektörlerden kümes hayvancılığı işletmelerinin durumlarını izlemek için gerekli veri setlerini oluşturmak, karar organlarının alacağı ekonomik ve sosyal tedbirlere ışık tutacak bilgileri elde etmek, ülkemiz kümes hayvancılığı politikasının belirlenmesi için çeşitli araştırmalara veri hazırlamak ve sektörün milli gelire katkısını belirlemek için veri derlemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Kümes hayvancılığı üretim istatistikleri aylık anketi sadece ticari olarak faaliyet gösteren kanatlı hayvan işletmelerine uygulanmaktadır. Bu kapsamda CSV formatında sunulan bu mikro veri seti ile tavuk yumurtası, tavuk, hindi ve bıldırcına ait kesilen hayvan sayısı, üretilen et miktarı, kuluçka makinesine basılan yumurta sayısı ve kullanım için ayrılan civciv sayısı verileri kullanıcılara sunulmaktadır. Veri kılavuzu, anketin amaç, kapsam ve yöntemi, değişken tanım ve kavramları ile metodolojik açıklamalara da bu sayfadan erişim mümkündür. Araştırmanın mikro verisi TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla kullanıcılara sunulmaktadır.

Yukarı