Kadına yönelik aile içi şiddet konusu dünyada olduğu gibi, Türkiyede’de halen önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren kadın hareketinin çabaları sonucunda cinsiyete dayalı aile içi şiddet konusu kamuoyunun ve devletin gündeminde önemli bir sorun olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu konuda özellikle yasal anlamda birçok çalışma yürütülmüş ve olumlu gelişmeler elde edilmiştir. Ancak, kadına yönelik şiddet konusu, çalışılması ve çaba harcanması gereken bir konu olmaya devam etmektedir.

Kadına yönelik şiddet konusunda kapsamlı, güvenilir ve geçerli verilerin yetersiz bir düzeyde olması, şiddeti ele alan politikaların, stratejilerin ve programların geliştirilmesini güçleştirmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren bazı kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin bu konudaki veri eksikliğini gidermeye yönelik çalışmaları olmasına rağmen, kadına yönelik aile içi şiddet konusunda geniş kapsamlı ulusal veri elde edilememiştir.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün yararlanıcı kurum olduğu Araştırma, ICONINSTITUT Public Sector, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve BNB Danışmanlık konsorsiyumu tarafından Avrupa Birliği 2005 yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında yürütülmüştür

Yukarı