KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET

Kadına yönelik aile içi şiddet konusu dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de halen önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren kadın hareketinin çabaları sonucunda cinsiyete dayalı aile içi şiddet konusu kamuoyunun ve devletin gündeminde önemli bir sorun olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu konuda özellikle yasal anlamda birçok çalışma yürütülmüş ve olumlu gelişmeler elde edilmiştir. Ancak, kadına yönelik şiddet konusu, çalışılması ve çaba harcanması gereken bir konu olmaya devam etmektedir.

Kadına yönelik şiddet konusunda kapsamlı, güvenilir ve geçerli verilerin yetersiz bir düzeyde olması, şiddeti ele alan politikaların, stratejilerin ve programların geliştirilmesini güçleştirmektedir. 1990’lı yıllardan itibaren bazı kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler bu konudaki veri eksikliğini gidermeye yönelik araştırmalar yapmışlardır. Bu alanda ülke genelini temsil eden ve Resmi İstatistik Programına dahil edilen ilk araştırma 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri’nin içinde olduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülmüştür. 2014 yılında yürütülen “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” ise benzer biçimde ülke genelini temsil eden ikinci araştırmadır.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün yararlanıcı kurum olduğu “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması”, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın finansal kaynağını T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü sağlamıştır.

Yukarı