Kazanç Yapısı Araştırması

Kazanç Yapısı Araştırması 2006 yılından itibaren dört yıllık aralıklarla uygulanan ve amacı ücret ve kazançların düzeyi, yapısı ve gelişimi konusunda bilgi vermek olan bir araştırmadır. Araştırma sonuçları ile cinsiyet, yaş, kıdem yılı, meslek, eğitim durumu gibi ücretli çalışanın özellikleri ayrımının yanı sıra, ekonomik faaliyet kolu ve coğrafi bölge ayrımı gibi işyeri özellikleri ayrımında da bilgi sunulması amaçlanmıştır.

2014 yılı Kazanç Yapısı Araştırması mikro verilerinin yer aldığı bu CD, veri setinin yanı sıra temel veri tablolarını, araştırma hakkında metodolojik bilgileri ve CD'nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları da içermektedir. CD'de yer alan mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür.

Yukarı