Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılından itibaren her iki yılda bir Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri’ni yayınlamaktadır. Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri üretiminde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tanım, kapsam ve sınıflamaları, uluslararası yönetmelikler, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmaktadır.

Referans yıla ait Maden İşleri Genel Müdürlüğüne (MİGEM) üretim bilgisi veren ve yeni ruhsat alan tüm maden işletmeleri anket kapsamındadır. Sadece zenginleştirme yapan işletmeler ise kapsam dışıdır.

Bu ankette temel olarak kaynaklarına göre temin edilen su miktarı, alıcı ortamlara göre deşarj edilen atıksu miktarı, atıksuyun arıtılma durumu, işletmelerde bulunan evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisi tipi, kapasitesi, arıtılan atıksu miktarı ve atık tipine göre, tehlikeli ve tehlikesiz detayında oluşan evsel ve endüstriyel atık miktarı ve bertaraf yöntemlerine ilişkin sorular sorulmaktadır.

Yukarı