Nüfus ve Konut Araştırması, 2011

Ülkemizde, yerleşim yerlerine göre nüfus büyüklüklerinin tam ve doğru olarak tespit edilmesi, nüfusun demografik, sosyal ve ekonomik nitelikleri ile hanehalklarının ikamet ettiği konutlara ilişkin bilgilerin elde edilmesi amacı ile ilki 1927 yılında, sonuncusu ise 2000 yılında olmak üzere 14 genel nüfus sayımı gerçekleştirilmiştir.

2007 yılında, yerleşim yerlerine ilişkin nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulabilmesi ve nüfus hareketlerinin düzenli olarak izlenebilmesi için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kurulmuştur. Kayıtlara dayalı nüfus bilgilerini içeren yerleşim yerlerine göre nüfus büyüklüğü, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum vb. temel niteliklere ilişkin istatistikler, yıllık olarak bu sistem üzerinden, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kamuoyuna açıklanmaktadır.

2011 Nüfus ve Konut Araştırması, ADNKS' den elde edilemeyen; işgücü, istihdam ve işsizlik, göç nedeni, engellilik ile bina ve konut nitelikleri gibi bilgileri il düzeyinde sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Araştırma, "2 Ekim 2011" tarihini referans gün kabul ederek, 3 Ekim-31 Aralık 2011 tarihleri arasında, örnekleme yöntemiyle seçilmiş sayım bölgelerindeki yaklaşık 2,2 milyon hanenin yanı sıra kurumsal yerlerde bulunan tüm kişilerle tam sayım yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmanın alan çalışması, yaklaşık 9 milyon kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın alan uygulaması 26 TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından 81 ilde gerçekleştirilmiştir. Araştırma ile nüfusun demografik, sosyal ve ekonomik niteliklerine ilişkin temel bilgi kaynağı oluşturularak ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki plan ve programlara büyük katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Yukarı