Su Ürünleri İstatistikleri

Su Ürünleri İstatistikleri, aylık, sezonluk ve yıllık bazda yürütülen çalışmaları kapsamaktadır. Ülkemiz milli gelir ve milli muhasebe hesaplarında kullanılacak deniz ürünleri verilerini derlemek, balıkçılık sektörünün durumunu belirleyecek plan ve yıllık programlarda kullanılacak bilgileri elde etmek, deniz ürünlerine ait miktar, fiyat ve değerleri derlemek, deniz balıkçılığında kullanılan araçların ve av malzemelerinin özellikleri hakkında bilgi derlemek, deniz balıkçılığı faaliyetleri için yapılan yatırımlar ve giderler ile deniz balıkçılığında çalışanların sayısı, çalıştıkları gün ve ödenen ücretlerini saptamak, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Bu yayında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), Deniz Ürünleri Avcılığı İstatistikleri ile ilgili çalışmalarının amaç, kapsam, veri derleme yöntemi, derlenen değişkenler, kullanılan sınıflamalar ve yayınlar hakkında detaylı bilgi verilmiş ve yayın hazırlanırken konuya ilgi duyan herkes tarafından ilgiyle okunabilir olması hedef alınmıştır.

Yukarı