Su Ürünleri İstatistikleri

Su Ürünleri İstatistikleri, aylık, sezonluk ve yıllık bazda yürütülen çalışmaları kapsamaktadır. Ülkemiz milli gelir ve milli muhasebe hesaplarında kullanılacak su ürünleri verilerini derlemek, balıkçılık sektörünün durumunu belirleyecek plan ve yıllık programlarda kullanılacak bilgileri elde etmek, su ürünlerine ait miktar, fiyat ve değerleri derlemek, deniz balıkçılığında kullanılan araçların ve av malzemelerinin özellikleri hakkında bilgi derlemek, deniz balıkçılığı faaliyetleri için yapılan yatırımlar ve giderler ile deniz balıkçılığında çalışanların sayısı, çalıştıkları gün ve ödenen ücretlerini saptamak, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Bu yayında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), Su Ürünleri İstatistikleri ile ilgili çalışmalarının amaç, kapsam, veri derleme yöntemi, derlenen değişkenler, kullanılan sınıflamalar ve yayımlar hakkında detaylı bilgi verilmiş ve yayın hazırlanırken konuya ilgi duyan herkes tarafından ilgiyle okunabilir olması hedef alınmıştır.

Yukarı