Veri Kılavuzu

Su Ürünleri İstatistikleri, deniz ürünleri ile iç su ve yetiştiricilik bilgilerinden oluşmaktadır. Deniz ürünlerine ait bilgiler balıkçılara uygulanan anketler yoluyla, iç su ve yetiştiricilik üretimine ait bilgiler ise Tarım ve Orman Bakanlığından doğrudan alınmaktadır.

Deniz ürünleri avcılığına ait bilgiler balıkçılara uygulanan anketler yoluyla derlenmektedir. Aylık, sezonluk ve yıllık deniz ürünleri avcılığı anketleri deniz ürünleri avcılık faaliyetini yürüten tüm profesyonel balıkçılara uygulanmaktadır. Kapsam tüm Türkiye'dir. Aylık Büyük Balıkçı ve Sezonluk Küçük Balıkçı Deniz Ürünleri Avcılığı Anketleri ile avlanan deniz ürünleri üretimi, dağılımı ve pazarlanmasına ait bilgiler derlenmektedir. Yıllık Deniz Ürünleri Avcılığı Anketleri deniz ürünleri avcılığında kullanılan geminin özellikleri ve değeri, deniz ürünleri avcılığında çalışanların sayısı, balıkçılık faaliyeti için yapılan giderler ile sabit sermaye yatırımları ve satışlara ait bilgiler derlenmektedir.

Aylık, sezonluk ve yıllık periyodlarda uygulanan anketler, web ortamına girilerek derlenen veriler aşağıda “Mikro Veride Yer Alan Değişkenler” başlığı altında yer almaktadır. Aylık Büyük Balıkçı ve Sezonluk Küçük Balıkçı Deniz Ürünleri Avcılığı ve Yıllık Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi mikro verinin hazırlanmasında, gemilerin bağlama limanları (il_kayıtno_liman) ile gemi boy grupları dikkate alınmaktadır. Buna göre, her bir bağlama limanına bağlı gemi boy grubu 3 ve daha az olan gemiler gizlilik kapsamına alınarak, ilgili yıla ait mikro veri verilmektedir.

Bu çalışmada yalnızca deniz ürünleri avcılığı yapan gemilere ilişkin “2019 yılı Aylık-Sezonluk Deniz Ürünleri Avcılığı ile Yıllık Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi"ne ait mikro veri seti yer almaktadır.

Mikro Veride Yer Alan Değişkenler

Aylık Büyük Balıkçı ve Sezonluk Küçük Balıkçı Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi
Mikro veride bulunan değişkenler ürün kodları ile birlikte aşağıda yer almaktadır.

KURUM_KEY
REFERANS_YIL
REFERANS_AY
ILKAYITNO_LIMAN
SORU_NO
NITELIK_KOD
TOPLAM_GUN_SAYI
ORTALAMA_SAAT
ORTALAMA_AG_SAYI
MIKTAR
ZAYIAT_MIKTAR
NET_MIKTAR
ORTALAMA_FIYAT
ILKAYITNO_AVLANILAN
ILCEKAYITNO_AVLANILAN
AV_ARAC_KOD
BKTUR
GEMI_BOY_GRUP

Gemi Boyu

05-07
08-09
10-12
13-15
16-19
20-30
31-50
51-80
Gemi Boy Grupları

1
2
3
4
5
6
7
8
SORU_NO

2
3
4
5
Anket formundaki ilgili bölüm

Avlanılan balık miktarları
Avlanılan diğer deniz ürünleri miktarları
Üretim dağılımı
Ürün pazarlaması

Nitelik kodu, ilgili bölümlerin satırlarını belirtmektedir.

Yıllık Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi
Mikro veride bulunan değişkenler ürün kodları ile birlikte aşağıda yer almaktadır.

KURUM_KEY
REFERANS_YIL
BKTUR
SIRANO
ILKAYITNO_LIMAN
GEMI_KULLANIM_SEKLI
AV_ARAC
GEMI_YAPIM_MALZEME
MULKIYET_DURUMU_KOD
GEMI_TONAJ
GEMI_MOTORSAYI
GEMI_MOTORGUCU
GEMI_JENERATORSAYI
GEMI_JENERATORGUCU
GEMI_RADAR
GEMI_SONAR
GEMI_EKOSOUNDER
GEMI_GPS
GEMI_TELSIZ
GEMI_SOGUKMUHAFAZA
GEMI_BUZMAKINASI
GEMI_DEGER
AV_ARAC_DEGER
TEKNIK_DONANIM_DEGER
SORU_NO
NITELIK_KODU
S1
S2
S3
S4
S5
S6
GEMI_BOY_GRUP

Gemi Boyu

05-07
08-09
10-12
13-15
16-19
20-30
31-50
51-80
Gemi Boy Grupları

1
2
3
4
5
6
7
8
SORU_NO

3.1

3.2

4
5
Anket formundaki ilgili bölüm

Balıkçılıkta çalışan sayısı, çalışılan gün ve ödenen ücret
Balıkçılıkta çalışanların yaş, cinsiyet ve çalışma zamanına göre dağılımları
Balıkçılık faaliyeti için yapılan giderler
Balıkçılık faaliyeti için yapılan sabit sermaye yatırımları ve satışlar

Nitelik kodu, ilgili bölümlerin satırlarını belirtmektedir.
S1, S2, S3, S4, S5, S6 ilgili bölümlerin sütunlarını göstermektedir.

Yukarı