Amaç

Ülkemiz milli gelir ve milli muhasebe hesaplarında kullanılacak deniz ürünleri avcılığı verilerini derlemek, balıkçılık sektörünün durumunu belirleyecek plan ve yıllık programlarda kullanılacak bilgileri elde etmek, deniz ürünlerine ait miktar, fiyat ve değerleri derlemek, deniz balıkçılığında kullanılan araçların ve av malzemelerinin özellikleri hakkında bilgi derlemek, deniz balıkçılığı faaliyetleri için yapılan yatırımlar ve giderler ile deniz balıkçılığında çalışanların, çalıştıkları gün ve ödenen ücretlerini saptamak için Avrupa Birliği mevzuatlarına uyumlu veri derlemektir.

Yukarı