Kayıt Bilgileri

2019 yılında balıkçılık faaliyeti yürüten 3 883 adet örneğe çıkan küçük balıkçıya Sezonluk Küçük Balıkçı Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi uygulanmıştır.

2019 yılında balıkçılık faaliyeti yürüten ortalama 2 327 adet büyük balıkçıya Aylık Büyük Balıkçı Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi uygulanmıştır.

2019 yılına ait uygulanan Yıllık Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi ise 6 391 balıkçıya uygulanmıştır.

Yukarı