Tanım ve Kavramlar

Profesyonel balıkçı: Gelir getirmek amacıyla denizlerimizde avlanan, balıkçılıkla ilgili av araç ve gereçlerini kullanan, bu işi kendine meslek edinen kişidir.

Büyük balıkçı: Tekne boyu 10 metre ve daha büyük balıkçı tekneleridir.

Küçük balıkçı: Tekne boyu 10 metreden küçük balıkçı tekneleridir.

Trol gemisi: 12 metrenin üzerindeki gemilerdir. Trol gemileri ile avcılık, gemiye bağlı olarak deniz dibinde veya su içinde sürüklenen, genellikle mekanik olarak atılıp, su ürünlerinin torbasında toplanarak avlanmalarını sağlayan av araçlarıdır.

Gırgır gemisi: 12 metrenin üzerindeki gemilerdir. Gırgır gemileri ile avcılık, su üstünde veya su üstüne yakın balık kümeleşmenin veya sürüsünün gözle veya eco-sounder (balık bulucu cihaz) ile tespit edilerek, etrafının bir halka şeklinde ağdan yapılmış bir set ile çevrilmesine, daha sonra ağın alt kenarında bulunan kurşun yakanın halatlarla büzülerek bir ağ havuzu şeklinde kapatılmasına dayanmaktadır.

Taşıyıcı gemi: Balıkçı gemilerinin yakaladığı su ürünlerini karaya taşıyan gemilerdir.

Diğer gemiler: Trol, gırgır, taşıyıcı gemiler dışında kalan gemilerdir.

Radar: Radyo dalgalarının yankısını alarak geminin yerini ve karadan olan uzaklığını gösteren cihazlardır.

Sonar: Gönderdiği ses dalgaları ile deniz yüzeyine yakın hareket eden balık sürüsünün tespitini sağlar.

Eco-sounder: Gönderdiği ses dalgaları ile deniz dibindeki balık sürülerinin tespitini sağlar.

GPS Satalayt: Takılan harita kasetleri ile geminin çalıştığı bölgenin ekranda görünmesini sağlar, koordinatını gösterir.

Telsiz: Elektromanyetik dalgalar yardımı ile çalışan haberleşme cihazıdır.

Yukarı