Veri Derleme Yöntemi

Deniz ürünleri anketinde, küçük balıkçılara örnekleme, büyük balıkçılara tamsayım yöntemi uygulanmaktadır. Uygulamada balıkçılarla yüz yüze görüşme yöntemiyle kıyı şeridimizdeki 28 ilde soru formu doldurulmaktadır.

Aylık Büyük ve Sezonluk Küçük Balıkçı Deniz Ürünleri Anketi

Anket tüm kıyı yerleşim birimlerinde uygulanmaktadır. 2014 yılından itibaren, büyük balıkçılara aylık, küçük balıkçılara yılda iki kez olmak üzere sezonluk anket uygulanmaya başlanmıştır.

2014 yılından itibaren Aylık Büyük Balıkçı Deniz Ürünleri Anketi uygulamasında, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü personelleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı personelleri ortak görev almaktadır. Sezonluk Küçük Balıkçı Deniz Ürünleri Anketi uygulanmasında ise, Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü personelleri görev almaktadır.

Yıllık Deniz Ürünleri Anketi

Anket tüm kıyı yerleşim birimlerinde 2015 yılından itibaren Ocak-Nisan ayları arasında uygulanmaya başlanmıştır.

Küçük Balıkçılara Uygulanan Örnekleme Yöntemi

Deniz Ürünleri Anketinde küçük balıkçılara tabakalı sistematik örnekleme yöntemi kullanılmıştır.

TÜİK, deniz ürünleri avcılığı üretimine ait bilgileri, Aylık Büyük Balıkçı ve Sezonluk Küçük Balıkçı Deniz Ürünleri Avcılığı Anketleri yoluyla, gemi özellikleri ve ekonomik yapıya ait bilgileri ise Yıllık Deniz Ürünleri Avcılığı Anketi yoluyla derlemektedir.

Yukarı