Amaç

Ülkemizin ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri belirlemek ve tarımsal ekonomiyi oluşturan sektörlerden süt ve süt ürünleri üreten işletmelerin durumlarını izlemek için gerekli veri setlerini oluşturmak, karar organlarının alacağı ekonomik ve sosyal tedbirlere ışık tutacak bilgileri elde etmek, ülkemiz süt ve süt ürünleri üretim politikasının belirlenmesi için çeşitli araştırmalara veri hazırlamak ve sektörün milli gelire katkısını belirlemek için Avrupa Birliği hayvansal üretim mevzuatlarına uyumlu veri derlemektir.

Yukarı